Prawo do odstąpienia od umowy

 

Odstąpienie od umowy

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania mu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wpłacone przez niego pieniądze.
  2. W celu odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy, należy przesłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: info@pimage.pl, kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.
  3. Sklep dokona zwrotu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Produkty oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, dlatego istnieje możliwość występowania niewielkich różnic w  między produktami wynikającymi z ich ręcznej produkcji. Produkt na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie. W przypadku produktu na indywidualne zamówienie nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

Sf Close